Totaal aantal pageviews

dinsdag 6 maart 2012

Staking

Als het aan dit kabinet ligt, wordt er 300 miljoen bezuinigd op passend onderwijs. Op 6, 7 en 8 maart a.s. zal over de plannen met betrekking tot passend onderwijs, maar ook over de bezuiniging van passend onderwijs worden gestemd in de Tweede Kamer. De AOb is geen tegenstander van passend onderwijs, maar wel tegenstander van de bezuiniging die eraan wordt gekoppeld. Want die bezuiniging houdt in dat klassen groter worden in het speciaal onderwijs. En daarbij blijft het niet! Meer en meer kinderen die eigenlijk de zorg van het speciaal onderwijs nodig hebben, moeten op de reguliere basisschool blijven. En het is zeker denkbaar dat de kinderen vanuit het speciaal onderwijs teruggaan naar de basisschool. Niet omdat ze de zorg niet meer nodig hebben (de goede reden), maar omdat er geen financiële middelen meer zijn binnen het samenwerkingsverband (een slechte reden).
Het gevolg van deze bezuiniging is dat extra specialistische medewerkers en leerkrachten niet of veel minder beschikbaar zijn om de basisschoolleerkrachten te helpen. Nee, ze worden wegbezuinigd. Deze minister geeft zelfs toe dat er specialistisch personeel op straat komt te staan. De AOb gaat bij zijn berekeningen uit van hogere aantallen dan de minister. Het gaat volgens ons om 6000 banen die worden gevuld door 9000 deeltijdwerkers die hard nodig zijn om als extra medewerker in de klas, in separate klassen en in separate lesuren de kinderen met speciale onderwijsbehoeften te helpen. Ook zijn zij juist nodig om met u als ouder de ontwikkelingen van uw kind te bespreken: doen we voor uw kind de goede dingen en doen we de dingen goed.
Met de plannen die er nu liggen:
komen er meer leerlingen in een groep in het speciaal onderwijs te zitten;
komen zorgleerlingen in een klas in het regulier onderwijs met juist minder in plaats van meer hulp van gespecialiseerde medewerkers en leerkrachten. Daardoor zijn niet alleen de zorgleerlingen, maar ook de andere leerlingen de dupe. De leerkracht in het reguliere onderwijs kan zonder deze extra hulp niet meer die kwaliteit geven die men wenst te geven.
Daarom heeft de Algemene Onderwijsbond tezamen met alle andere vakbonden besloten op dinsdag 6 maart a.s. te staken. We willen dit kabinet en de Tweede Kamer ervan overtuigen dat dit wetsvoorstel met de geplande bezuiniging niet door mag gaan. Deze bezuiniging moet afgeblazen worden in het belang van alle kinderen/leerlingen van Nederland. Op de kwaliteit van onderwijs mag men niet bezuinigingen.

Ik zou gestaakt hebben als ik nog gewerkt had. Geen twijfel mogelijk. En eigenlijk heb ik nu een beetje spijt dat ik niet toch gegaan ben.
Nb.: Op de foto zie je een van mijn eerste klassen. Het waren toen nog klassen dit was een vierde klas. Ook toen werd er al voortdurend gesproken over verlaging van het aantal leerlingen in de klas.

8 opmerkingen:

Wieneke zei

Aardig artikeltje:

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3218682/2012/03/06/En-toch-leerde-je-wat-in-die-overvolle-klas.dhtml

Bertiebo zei

Ja, ik had het artikel gelezen. En ja, ik heb ook veel geleerd op mijn lagere school. Echt veel. Maar ik hoorde wel bij de goede leerlingen. En ik zat op een opleidingsschool met weinig kinderen in de klas. Goede leerlingen redden het altijd, overal. Maar de zwakkeren, de kinderen met een probleem als dyslexie, de kinderen die....vul maar in. Díe kinderen redden het niet. Niet altijd.

Wieneke zei

Niemand staat te juichen bij de bezuinigingen. Niemand wil dat er ook maar ergens een euro van af gaat. Dat station zijn we dus al gepasseerd, want het zal toch echt moeten.
Wat moet de minister nu doen volgens jou?

Bertiebo zei

Ik ben het helemaal eens met wat mijn bond vindt:
-Deze bezuiniging moet afgeblazen worden in het belang van alle kinderen/leerlingen van Nederland. Op de kwaliteit van onderwijs mag men niet bezuinigingen.

-De vakbonden hebben natuurlijk een alternatief aangedragen om toch op de onderwijsbegroting te bezuinigen: geen invoering van een bonussysteem voor leerkrachten (een prestatiebeloning zoals in het bankwezen). Die zal 250 miljoen gaan kosten; de bonden leggen de prioriteit anders. De Algemene Onderwijsbond stelt daarom: geen bonus, maar banen.

Jeanne zei

Het onderwijs heeft allerlei ontwikkelingen doorgemaakt de afgelopen tijd. Dat had toch wel als bedoeling om het onderwijs te verbeteren. Daarom kun je het ook niet meer vergelijken met de tijd van je mooie foto. Er is geinvesteerd op de kinderen die minder goed konden leren in de afgelopen jaren.We kunnen dus niet meer terug naar vroeger, dat is achteruitgang en onze minister begrijpt dat niet zo goed! Daarom heb ik vandaag gestaakt!

Kitty zei

Ik heb een link (--> petitie.nl)gedeeld op facebook en de petitie tegen deze bezuinigingen getekend. Kleine moeite maar 't is beter dan niets ...

Nanos zei

Ik vind het idee van het gebruiken van de prestatiebeloning om (een deel van)het gat te vullen een uitstekend idee. Ik vraag me toch al af wie moet gaan beoordelen wie zo'n bonus krijgt en hoe dat dan gaat.
Mijn eerste klassen telden 38/39 kinderen. Ik ben het niet helemaal met je eens dat de goede leerlingen het altijd redden. Ze redden het in zoverre dat ze de stof wel vatten, maar ze komen absoluut te kort met dat minimum. Zo kweek je onderpresteerders, of kinderen die zich stierlijk zitten te vervelen met alle gevolgen van dien.

Nanos zei

Even nog wat aanvulling: Ik kan me net als jij heel kwaad maken over dit soort maatregelen die alleen maar op de korte termijn en dan nog alleen in theorie wat opleveren. In de praktijk kost het uiteindelijk alleen maar geld door alles wat mis gaat lopen. En toch, ik zou niet gestaakt hebben. Ik ben tegen staken.